אלו השירותים שאנו נותנים

שירותים פיננסים

ניהול תיקי השקעות

ניהול תיקי השקעות בנקאיים

בחירת חברת ניהול השקעות שתדע לנהל עבורך כספים נזילים בשוק ההון בהתאם למטרות מוגדרות ,טווח השקעה ובהתייחס למוצרים פיננסים ופנסיונים אחרים ונוספים שיש לך.
פתיחת חשבון השקעות בבנק, מתן ייפוי כוח לחברה המנהלת.
חשבון השקעות הוא נזיל.
מיסוי מלא ואחיד בשיעור 25 אחוז מס רווחי הון ריאליים במקור.
קיזוז מס רווח מול הפסד מצטבר.
תיקי חו"ל , תיקים קלאסיים ותיקים אלטרנטיביים .
דמי ניהול תיק לחברה נגבים  לעיתים דרך קרנות נאמנות ובאופן ישיר.
עמלות בנקאיות ודמי ניהול-שמירה בנקאיים הן חלק מהעלויות .
לא ניתן לראות תשואות עבר של גופים ולא בהווה על פי תקנות משרד האוצר.
שירות אישי מנציג החברה והמתכנן הפיננסי.
גישה למצב חשבון באתר של הבנק, גישה לחשבון באתר בנקאי ,אתר החברה ודוחות תקופתיים.
לרוב רף כניסה מינימאלי החל מ – 300000 שח בהתאם למדיניות  של החברות השונות.

פוליסות חיסכון והשקעה

ניהול כסף נזיל  מחוץ לבנק שנעשה באמצעות העברה בנקאית או צ'ק לחברת הניהול .
דחיית תשלום מס במקור כלומר ניהול כסף ברוטו וניצול אפקט ריבית דריבית שמאפשר צבירה גדולה  יותר של תשואה לאורך השנים כפי שמתקיים  במוצרים פנסיונים.
תשלום במימוש בשיעור 25 אחוז מס בגין רווח ריאלי .
החזר כספי ללקוחות שנולדו עד שנת 1948- תקנה 125 ד תקרת  החזר של 25 אחוז מתוך  16320 שח כל שנה.
שינוי מסלול ללא עמלות בנקאיות.
שילוב של מספר מסלולים באותה פוליסה.
השקעה במסלולי השקעה מגוונים.
דמי ניהול ישירים לחברה המנהלת (ללא גוף בנקאי).
שקיפות בניתוח והשוואות של תשואות עבר והווה באתרים של משרד האוצר ובמחשבוני תשואות  של החברות .
שירות אישי מהמתכנן הפיננסי וכמובן מחלקת שירות לקוחות של חברת הניהול .
גישה לאתר האישי של החברה המנהלת, ודוח תקופתי מספקים  מידע שוטף.
רף כניסה גמיש ונמוך עם אפשרות  להפקדות חודשיות .
ניתן לקבל  קצבה חודשית .
מסלולי השקעה אלטרנטיביים ודינאמיים כגון, נדלן, תשתיות ,דיור מוגן, הלוואות וכן הלאה.
מוצר פרט ולא פנסיוני.
ניתן למימוש בכל עת ולעבור לחברה אחרת .
ניתן ללוות מול ההשקעות שמנוהלות מחוץ לבנק בתנאים אטרקטיביים  ואף להגיע לריביות פריים מינוס.

פוליסות חיסכון והשקעה
קופת גמל להשקעה​

קופת גמל להשקעה

ניהול כסף נזיל חוץ בנקאי באמצעות העברה בנקאית או צ'ק לחברה המנהלת .
נכון להיום, תקרת הפקדה 71000 שח בכל שנה עבור משקיע אחד.
ייתכן ותקרות ההפקדה ישתנו בעתיד.
דחיית תשלום מס וחיסכון בעמלות
תשלום במימוש בשיעור 25 אחוז מס בגין רווח ריאלי.
מעל גיל 60 ניתן לקבל  קצבה  פטורה ממס רווח הון.
ניתן לנייד את הקופה בין חברות  ללא צורך במימוש .
ניתן להשוות  תשואות עבר  ותשואות בהווה בשקיפות מלאה.

קופת גמל בתיקון 190

ניהול חוץ בנקאי באמצעות העברת בנקאית  או דרך צ'ק עבור הגוף המנהל .
הקטנת מס רווח הון ל 15 אחוז בחישוב נומינאלי בהינתן הקריטריונים הבאים:
הוכחת קצבה  מעל 4500 שח .
גיל 60.
הכסף נזיל החל מגיל קבלת הפנסיה.
ניתן  לבחור כמה מסלולים ולשנות מסלול ללא עלות בנקאית ומס רווחי הון במקור.
דחיית תשלום מס במקור.
פטור ממס רווחי הון במשיכת הכסף כקצבה.
חיסכון מס בירושה או בהעברה בין דורית  של הכסף.
לעתים יידרש על ידי מס הכנסה להשאיר 34452  ש"ח מתוך ההשקעה למשיכה כקצבה.
דמי ניהול זולים  ישירים למנהל .
ניתן לראות תשואות עבר  ותשואות נוכחיות של מתחרים – שקיפות מלאה.
המוצר  לא מחלק קצבה ובכדי לקבל  קצבה יש לנייד למוצר מחלק ואז לקבל מקדם קצבה אשר קובע את גובה הקצבה שתתקבל ממנו.
קיימים מוצרים בחברות הביטוח  תחת תקנה 190 שמאפשרים לקבל מקדם קצבה ידוע מראש ולקבל קצבה מאותו מוצר ללא הצורך  בניוד.

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה
ניהול אישי של קופות גמל וקרנות השתלמות (IRA)​

ניהול אישי של קופות גמל וקרנות השתלמות (IRA)

מוצרים פיננסים ופנסיוניים המאפשרים שליטה בניהול הכספים בדומה  לתיק מנוהל ואף ניהול אישי בקריטריונים מיוחדים ולאו דווקא באחד המסלולים המובנים  של הקרן או הקופה.
המוצר מתנהל מחוץ לבנק של הלקוח.
דמי ניהול נמוכים יחסית ,עמלות נמוכות וזכאות להטבות המס  בהתאם  לסוג הקופה.
מוצר שמתאים בעיקר למשקיעים  שמתמצאים בשוק ההון .

קרן השתלמות

אפיק השקעה המתנהל מחוץ לבנק  לטווח בינוני שהופך להיות נזיל לאחר 6 שנים מלבד מקרים פרטיים שאז קודם לכן הכסף הופך להיות נזיל.
דמי ניהול ישירים וזולים יחסית .
פטור ממס רווחי הון  .
ניתן לשנות מסלול או להרכיב את הקרן מכמה מסלולים ללא מס או עלות בנקאית .
ניתן להשוות תשואות עבר ובהווה בשקיפות מלאה.
ניתן להפקיד באמצעות העברה בנקאית או באמצעות צ'ק.
מיועד לעצמאיים או לשכירים.
למוצר תקרות הפקדה שונות בהתאם למעמד המשקיע.
הפחתת מס הכנסה בהפקדה בנוסף  לפטור מס רווח הון.
ניתן לנייד בין חברות וללוות   בתנאים מועדפים דרך החברה המנהלת .

השקעה אלטרנטיבית

השקעה חוץ בנקאית בכלים הבאים לדוגמא:
קרנות גידור.
הלוואות בין פרטיים.
הלוואות להשקעות בנכסים מניבים .
השקעה ישירה בנכסי מגורים בארץ או בחו"ל.
השקעה בקרנות נדלן של חברות.
  דמי הניהול גבוהים יותר בהשקעות  מסוג זה וכמו כן לא בכל המוצרים יש אכיפה רגולטורית מספקת .
המטרה בהשקעות מסוג זה היא להקטין את המתאם לבורסה ולגוון  את תיק ההשקעות הכולל של הלקוחות .
ניתן להשקיע בהשקעות לא סחירות ואלטרנטיביות באופן נזיל ומגוון גם באמצעות השקעות חוץ בנקאיות מפוקחות ומוכרות . 

השקעה אלטרנטיבית​
קרן פנסיה​

קרן פנסיה

השקעה חוץ בנקאית לא נזילה שמיועדת לקצבה ובנויה על פי תקנון בערבות העמיתים בקרן.
לקרן אלמנט ביטוחי במקרה של אובדן כושר עבודה ולביטוח שארים.
דמי ניהול נמוכים מהצבירה ומההפקדות בייחוד בקרנות שזכו במכרז  לקרנות ברירת מחדל .
תקרות הפקדה מוגדרות ומוכרות  להטבות מס בעת ההפקדה.
מכילה רכיב של אגרות חוב מבטיחות תשואה מטעם המדינה .
ניתן להשוות תשואות עבר והווה של גופים.
ניתן לנייד בין חברות.
מוצר פנסיוני טהור ומפוקח .

ביטוח מנהלים

מוצר פנסיוני חוץ בנקאי שמתבסס לפי חוזה בין הגוף המנהל ללקוח .
מרבית התנאים קבועים במהלך הפוליסה.
כמו בקרן פנסיה מיועד לעצמאים ולשכירים.
מקנה הטבות במס הכנסה בעת ההפקדה בעידוד המדינה.
מכיל כספי פיצויים ואובדן כושר עבודה.
דמי ניהול יקרים יותר מול קרן הפנסיה.

ביטוח מנהלים​
תכנון לקראת פרישה​

תכנון לקראת פרישה

בחינה  יסודית  של הצבירות במוצרים הפנסיוניים .
איסוף של כל ההשקעות הנזילות ,הוניות ואלו שמיועדות  לקצבה.
בחינת תרחישי פרישה על פי הגדרת מטרות.
שימוש  בתכנון מס בכדי להקטין את התשלומים ולמקסם את כספי הפרישה.

ביטוח בריאות וחיים

ניתוח  תיק ביטוחי אישי  של הלקוח.
התאמת התיק לאחר הרפורמה ועדכון התיק הביטוחי בהתאם  לרפורמות שבוצעו ולרפואה העדכנית.
ליווי אישי והתאמת התיק ללקוח בפרספקטיבה פיננסית על מנת להתאים את פרמיית הביטוח
ליכולת הפיננסית של הלקוח  ולעיתים אף לרתום את הביטוח בכדי להגן על החסכונות של המבוטחים .
המטרה להנגיש את הרפואה הפרטית בכדי לקבל קדימות  מול מערכת הרפואה הציבורית, לדעת להשתמש נכון בביטוח ולקבל את ההחזרים שניתן לנצלם בחיי היום יום ולקבל ליווי אישי בתביעות  מול חברות הביטוח.

ביטוח בריאות וחיים​
ביטוח נסיעות לחו"ל​

ביטוח נסיעות לחו"ל

רכישת חבילת ביטוח נסיעות לחו"ל אישית במחיר תחרותי ובשירות ללא פשרות .
ליווי אישי והרכבת חבילת ביטוח בהתאם לצרכי המטייל.
שילוב של נספחי בריאות עדכניים רלוונטיים לתקופת הקורונה.

תכנון הכנסה למשפחה

שימוש נכון בפוליסות ביטוחי חיים עדכניות שמאפשרות במקרה פטירה תשלום חודשי למוטבים לתקופה מוגדרת כפי שאלו נקבעו במועד ההצטרפות.
פוליסת הכנסה למשפחה מציעה הגנה לכיסוי ההוצאות השוטפות של התא המשפחתי במקרה פטירה של אחד מבני המשפחה וכל זאת בהשלמה לאלמנט הביטוחי הפנסיוני אם קיים .

תכנון הכנסה למשפחה​
שנקבע שיחה ונאפיין את התיק הפיננסי שלך?
אם צברתם נכסים פיננסים מעל 2 מיליון שח ותרצו לקבל שירות מותאם אישית בכל סגי החיסכון וההשקעה במשרד אקסלוסיבי, ניתן להשאיר פרטים לשיחה ללא עלות ולקבל מענה תוך 24 שעות