פוליסת ההשקעה של חברת הכשרה

המדריך להשקעה בפוליסת החיסכון "בסט אינווסט" של חברת הביטוח הכשרה

מאמרים נוספים

משקיע כשיר

משקיע כשיר

ריבוי בהצעות השקעה ייחודיים עבור לקוחות כשירים בלבד ובמקביל הגידול במספר הלקוחות הכשירים בשנים האחרונות, מוביל לצורך ב "עשיית סדר" בנושא השקעות עבור לקוחות הנחשבים

קרא עוד »
הלוואה מקופת גמל ומינוף הכסף

הלוואה מקופת גמל ומינוף הכסף

התחרות בשוק ההלוואות והריבית הנמוכה בעשור האחרון הגבירו את הצורך להגדיל את ההון העצמי ולמנף אותו לצורך השקעות נוספות הן פיננסיות והן ריאליות והביאו את

קרא עוד »
השקעה בקרנות נדלן

השקעה בקרנות נדלן בחו"ל ובארץ

המשיכה של משקיעים לעולם הנדלן נובעת מהרצון לקבל תשואה שוטפת או להחזיק בנכס שמשביח את ערכו באה לידי ביטוי גם בעולם ההשקעות הפיננסי באמצעות מוצרי

קרא עוד »
מבזקון פיננסי למרץ

מבזקון חודש מרץ 2022

צהרים טובים לפני שנתיים בחודש פברואר השוק האמריקאי נפל בחודש אחד בערך בשלושים אחוז והחל לעלות בחזרה לאחר חודש בלבד, בתחילת ינואר 22 השוק האמריקאי

קרא עוד »
אגרות חוב

אגרות חוב והשקעה בהן

רוב החסכונות של הציבור מושקע באפיקים סולידיים בכדי להפחית את התנודות במוצרי ההשקעות ולגוון את הסיכון. למעשה, מרבית המשקיעים הם "שונאי סיכון" ולכן מרבית הכספים נמצאים

קרא עוד »

מהי פוליסת "בסט אינווסט"?

פוליסת ההשקעה של חברת הכשרה מאפשרת ניהול כסף באופן נזיל באמצעות העברת הכסף לחברת הביטוח מחשבון הבנק של הלקוח באמצעות צ'ק לפקודת הכשרה חברה לביטוח או על ידי העברה בנקאית למספר חשבון בנק שמהווה חשבון מעבר כספים לפוליסה ובצירוף אישור העברה מלא מהבנק עם צילום ת"ז הפוליסה מופקת לאחר השלמת הפרטים האישיים ובחירת מסלול ההשקעה בטופס ההצטרפות ושליחתו במייל או בפקס לחברה, הפוליסה נשלחת לאחר הפקתה אל הלקוח. לצורך שיוך הכסף שעבר לחברה לפוליסה על שם החוסך או בעל הפוליסה בדומה להשקעות חוץ בנקאיות אחרות כגון גמל להשקעה או קרן השתלמות יידרש אישור העברה עם פרטי הלקוח ולכן אין צורך בפתיחת חשבון השקעה בבנק ולשלם עמלות פעולות או דמי אחזקה של ניירות ערך וכמובן לשלם מס רווח הון במקור בעת מכירת ניירך ערך או בעת שינוי מסלול ההשקעה. יתרונות אלו מהותיים לצבירה אפקטיבית של תשואה ולאור השקיפות בפרסום תשואות עבר של המוצר ושל מתחרים בהווה לאחר ההשקעה הלקוח מקבל את השליטה על ניהול כספיו ולראות בהם השקעה לטווח ארוך למרות הנזילות של ההשקעה ובכך אולי להקטין את הרצון לבצע פעולות תדיריות ולא רציונליות מתוך גישת מסחר בניירות ערך או ראייה קצרת טווח ובכך לפגוע בתשואה המצטברת.

איך התשואה משתקפת?

התשואה של פוליסת החיסכון מצטברת ומשויכת ללקוח מיום העברה של הכספים באופן רטרואקטיבי גם אם ניירת ההצטרפות הושלמה לאחר ההפקדה, וללקוח מתאפשר מעקב באמצעות אפליקציה, כניסה ל"איזור האישי" באתר באמצעות הפרטים האישיים וכמובן להמתין לקבלת דוחות תקופתיים אישיים לכתובת הדואר וכמובן ניתן להתעדכן באופן שוטף על ידי המתכנן הפיננסי האישי.

איך ההשקעה מנוהלת?

לאחר שבטופס ההצטרפות מולאו פרטי הלקוח וההתקשרות וצורפו מוטבים בפוליסה ניתן לבחור ולשנות מסלולי ההשקעה כמו בכל פוליסה או קופה אבל באופן ייחודי בפוליסת "בסט אינווסט" מתאפשר ללקוח לפצל את ההשקעה למספר חברות ניהול שונות מלבד הניהול של חברת הכשרה עצמה וכך לשלב עוד ארבע חברות ניהול שונות ואף להחליף ביניהן באותה פוליסה מדובר על החברות אלטשולר שחם, מור, ילין לפידות ומיטב. חשוב מאוד לדעת כי במעבר בין חברות ניהול שונות באותה פוליסה כמו גם במעבר בין מסלולים שונים אין אירוע מס רווח הון למשקיע וכמו בשאר מוצרי השקעה פנסיוניים אירוע המס נדחה לפדיון מלא או חלקי וכך מתאפשר לחוסך להשקיע את כספו ברוטו ללא מס ועמלות בדרך ששוחקים את התשואה ובעצם למקסם את התשואה השוטפת דרך אפקט ריבית דריבית על הכסף המושקע בפוליסה. התחשבנות מס בגין משיכה חלקית תהיה באופן יחסי לרווח המצטבר על כל ההשקעה בדומה לרוב ההשקעות הנזילות ולכן ומס רווח הון הוא 25 אחוז בגין הרווחים.

איזו הטבת מס קיימת לגמלאים?

גמלאים שנולדו עד שנת 1948 וכולל יוכלו להיעזר במתכנן פיננסי אישי כדי לבצע פעולת מכירה וירטואלית בסוף שנה שבה מצטברים רווחים מול החברה המנהלת ולהגיש מסמך פעולה למס הכנסה בדוח השנתי וכך לקבל החזר כספי בהתאם לתקנה 125ד שמגיע לסכום החזר מעל 4,000 ₪ אם גם בן הזוג נולד באותן שנים ועומד בתקנה.

איך לשנות מסלול השקעה או חברת ניהול?

ניתן לשנות מסלול השקעה או חברה ולבקש פדיון מלא וחלקי של הפוליסה בכל עת על ידי שליחת מסמך הרלוונטי לחברה, לצורך העברת הכסף לחשבון הלקוח יידרש בנוסף לצילום ת"ז ואישור ניהול חשבון או צילום צ'ק וכך הכסף יגיע ישירות לחשבון הלקוח וכמובן סוכן פיננסי אישי יידע לזרז את הביצוע ולסייע בתהליכים התפעוליים. ההשקעה נזילה בכל עת ואין קנסות יציאה.

מה המינימום והמקסימום להשקעה?

ניתן לבצע הפקדות חודשיות ואף לשלב הפקדה חד פעמית לפוליסת ההשקעה, המינימום להפקדה חודשית הוא 300 ₪ ולהפקדה חד פעמית הוא 5,000 ₪ ללא תקרת הפקדה וחשוב לציין שאין עמלות בגין ההפקדות.

מסלולי ההשקעה מציעים שילוב בין חברות שונות והשקעות באגרות חוב ובמניות באמצעות בחירה במסלולים מובנים כגון המסלול הכללי הסטנדרטי או לבחור הרכבי השקעה לפי העדפה אישית ואף להשתמש במחשבון התשואה שמציג תשואה של כל חברה ומסלול על פי פרק זמן נבחר.

מי גובה את דמי הניהול?

דמי הניהול בפוליסה החיסכון נגזרים מסכום ההפקדה ונגבים באופן חודשי בדומה לקופות גמל או קרנות השתלמות על ידי חברת הכשרה לביטוח, חשוב לציין ששילוב של חברת הכשרה עצמה בתמהיל ההשקעה של הפוליסה מאפשר להוזיל את העלות ולכן גם מבחינת דמי הניהול חשוב להתייעץ עם מתכנן פיננסי בהרכבת ההשקעה ובבקרת הביצועים של החברות שבפוליסה.

הניהול מתבצע על ידי מחלקת ההשקעות של החברות המנהלות ומבוקר על ידי מחלקת מחקר וועדת השקעות שמתכנסת באופן תדיר בכדי לבחון את מבנה ההשקעות עלי פי מצב השווקים בניהול שוטף ומקצועי על ידי מיטב המומחים שקיימים בבתי ההשקעות.

ניהול כספים בפוליסה מתבצע בדומה למוצרי השקעה ארוכי טווח כגון קופות גמל ולכן מאפשר השקעה אסטרטגית בשווקים לטווח ארוך ולמרות שהכסף נזיל בכל עת מתאפשר למנהלי ההשקעות להשקיע את הכספים במגוון כלי השקעה בדומה לגופי החיסכון לטווח ארוך ביניהם השקעות באג"ח לא סחיר בהנפקות של חברות ובהשקעות לא סחירות ובמקביל לפעול ללא התחשבנות מס שוטפת או בעמלות שמייקרות את פעילות ההשקעה השוטפת. לחוסך מתאפשר לראות  בפוליסה כנדבך פנסיוני נוסף לחסכונות ארוכי הטווח האחרים שלו ולהקטין את הנזק בתזמון השווקים שמגיע לרוב בהשקעות נזילות שבהן משקיע נוטה לשנות את המבנה באופן שוטף ולרוב לא מצליח מפספס את התשואות שקופות הגמל או קרנות ההשתלמות מניבות לאורך זמן.

האם אפשר ללוות בעת הצורך ולא לפגוע בהשקעה?

כמו בהשקעות פנסיוניות אחרות לרוב, מתאפשר לחוסך בעת הצורך לקבל הלוואות בתנאים תחרותיים ואף לשלם ריביות נמוכות מאלו הנהוגות בשוק אשר נקבעות כמובן בהתאם למדיניות החברה ולא למשוך את הכספים מההשקעה הפעילה למרות ויש  צורך בכסף, פדיון השקעות מביא לפגיעה בצבירות החסכונות ולעתים לנזק בלתי הפיך בהשקעות הפנסיוניות.

אפשרות נוספת להשקעה או משיכה היא השקעה של הכספים בפוליסה פיננסית שמחלקת הכנסה חודשית בדומה למוצרי האנונה לאלו שמעדיפים לתקצב את כמות הכספים שברשותם ברמה חודשית על פני שימוש בסכום גדול זמין שעלול להביא לשימושים פזרניים.

לסיום, ריבוי אפשרויות ההשקעה בעולם השקעות דינאמי ותחרותי מגביר את היתרון בתכנון פיננסי אישי ומתמשך עם סוכן נטול זיקה לחברה מסוימת שמסייע גם ברמת התפעול השוטפת של ההשקעות, בקרת ביצועים ומבחינת הקשר בין ההשקעות השונות למטרות ההשקעה.

גיא דובז'ינסקי -מנכ"ל ובעלים
גיא דובז'ינסקי -מנכ"ל ובעלים

בעל תוארBA  בכלכלה מטעם המכללה למנהל ותואר שני (MBA) במנהל עסקים מטעם הקריה האקדמית אונו. ניסיון של שני עשורים בניהול כספים ותכנון פיננסי, פועל מתוך התאמת הכלי הפיננסי ללקוח.

שנקבע שיחה ונאפיין את התיק הפיננסי שלך?
נוודא שהעמלות שלך הוגנות, נבדוק הטבות מס ותקבל כלים לבניית עתיד פיננסי חזק יותר