תיקון 190 למס הכנסה

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

השקעה בקופת גמל והפעלת תיקון 190 – מתי ואיך?

בתכנון פיננסי ופנסיוני אישי, שהוא הוליסטי ומתבונן על כל צרכי ונכסי המשקיע, אפשר לפעמים להיעזר גם באפשרות של השקעה וחיסכון בקופת גמל בהתאם לתיקון 190 ולבחור נכון את הדרך לביצוע ההשקעה.

האם מדובר על השקעה פיננסית נזילה בכל עת?

ניתן למשוך רק לאחר גיל 60 והוכחת קבלת 3 קצבאות לפחות בגובה הקצבה המזערית (שנכון לשנת 2021 היא 4,498 שח).

האם ניתן למשוך את כספי ההשקעה במשיכה חד פעמית?

בהחלט.לאחר הוכחת הגיל והקצבאות כמתואר מעלה – ניתן למשוך את הכספים .

האם מוטל קנס בעבור המשיכה?

אם הכסף נמשך בהתאם לתנאי התקנה קיים סיכוי סביר שיידרש

להשאיר בקופה נכון לשנת 2021 סכום של 34,542 שח.

האם מוטל קנס בעבור המשיכה?האם ניתן לקבל את הסכום בחזרה?

אם פקיד השומה לא מאשר את משיכת הסכום אזי משיכה של הכסף תביא לתשלום מס 35 אחוז – משיכה שלא כדין או על פי המס השולי.

איך אפשר להימנע מכך?

ניתן להשאיר את הכספים בקופה ולהעביר לדור הבא או להעביר את הכספים לקופה משלמת ולקבל קיצבה.

מדוע אי אפשר לקבל את הקיצבה מהקופה?

הפקדות לאחר 2008 לקופות גמל ניתנות למשיכה כקיצבה ורק לאחר ניוד הכסף לקופה מחלקת לקיצבה ורק במעמד הניוד נדע לפי איזה מקדם נקבל את הקצבה.

מהו מקדם קיצבה?

המספר בו מחלקים את הסכום הנצבר לפנסיה וקובע את גודל הקיצבה החודשית.

מה בכל זאת יתרון במיסוי במשיכה חד פעמית של הכסף בתנאי התקנה?

במשיכה על פי הקריטריונים ישולם מס מופחת. סהכ 15 אחוז מס מהרווחים.

המס מתחשב באינפלציה?

זהו לא תשלום מס על הרווחים הריאלים אלא על הרווחים הנומינאליים. בשאר האלטרנטיבות המקבילות מס רווח הון הוא 25 אחוז בגין הרווחים הריאליים.
לכן, יש פה למעשה הטבת מיסוי בתנאי אינפלציה נמוכה.

באיזה אינפלציה כן כדאי להשקיע בקופה?

באופן עקרוני בתקופות שבהן יש אינפלציה מעל יעדי בנק ישראל או קרוב לתקרת יעד האינלפציה כלומר מעל 2.5 אחוז, צריך לשקול היטב גם מבחינה הפיננסית ולא רק פנסיונית עם איש מקצוע רב תחומי האם זה כדאי, משום שייתכן וכדאי להשקיע את הכסף באפיקים בהם המיסוי הוא מעל הרווחים הריאלים ואז להקטין את חבות המס ולשלם מס על רווח רק מעל עליית המדד.

האם הכסף מושקע בחשבון הבנק?

מתבצעת העברה לבית השקעות או לחברת ביטוח והמוצר מנוהל כשאר המוצרים הפנסיוניים החוץ בנקאיים שלנו – מחוץ לבנק

איך החברה המנהלת יודעת שהכסף שעבר אליה הוא על שמי?

בהעברת הכספים עם ניירת הצטרפות ואמצעי זיהוי על ידי בעל מקצוע מוסמך, החברה יודעת לשייך את הכסף לקופה על שם העמית.

איך ניתן להתעדכן במצב הקופה?

ניתן להיכנס לאזור האישי אתר של החברה המנהלת , להמתין לדוח רבעוני תקופתי וכמובן להתעדכן באמצעות המתכנן או הסוכן הפנסיוני האישי.

מהי תקרת ההפקדה לקופה בתקנה 190?

תקרה גבוהה ומשתנה. החל מגיל 60 ניתן להפקיד מעל 9,000,000 שח.

במשיכת קיצבה – האם יש מס רווח הון?

במשיכת קיצבה חודשית לפי תקנה 190 מתקבל פטור ממס רווח הון ללא קשר למס שולי על הקיצבה בהתאם לגובה הקיצבה ומדרגות המס.

מה דין הכספים בעת פטירה?

כשמדובר בכספי נפטר, אם העמית נפטר לפני גיל 75, הכספים עוברים למוטבים וניתנים למשיכה חד פעמית ללא תשלום מס. אך ישנו פרק זמן מוגדר מראש לדרישת הכספים. אם העמית נפטר לאחר גיל 75, המוטבים ישלמו מס מופחת 15 אחוז על הרווח הנומינאלי. אם יידחו את דרישת הכסף לקבלת קצבה ייהנו גם הם מהפטור מעל גיל 60.

כמה עולה לנהל את הכסף בקופה לעומת מוצרים אחרים?

דמי הניהול יחסית נמוכים, בהתאם לצבירה ולמדיניות החברה.

במידה ולא מרוצים מהתשואה – האם נדרש פידיון של הכסף?

ניתן לנייד את הקופה על פי חוק הניוד לחברה אחרת ללא אירוע מס ולשמור על הוותק וההיסטוריה (הסדין) של הקופה.

האם ניתן לפתוח כמה קופות בו זמנית?

כן. ובכל קופה בנפרד יידרש להשאיר 34,500 שח בקופה על פי דרישת מס הכנסה. הכוונה לקופות שנפתחו באותה שנה קלנדרית.

ממי דורשים את כספי הקופה בעת המשיכה?

ההתנהלות והצגת תלושי הקיצבאות היא מול החברה המנהלת.

איך ניתן להשוות בין הקופות?

בעזרת איש מקצוע ניתן להשוות באופן שוטף את תשואות העבר על פי טבלאות משרד האוצר ולבחון את מסלולי הקופות ואת מדיניות החברות לפני ההשקעה בקופה וגם לאחר ההשקעה. זאת כדי להשוות עם קופות אחרות בהתאם לדרישת המשקיע.

למה צמודים כספי ההשקעה?

בהתאם למסלול ההשקעה בקופה כגון השקעות במניות, באגרות חוב בארץ ובחו"ל, בהשקעות אלטרנטיביות ובשילוב של מסלולים שונים באותה קופה כולל מסלולים עוקבי מדדים, חשוב להתייעץ עם איש מקצוע שמגיע מעולם ההשקעות בנוסף לעולם הפנסיוני והפרישה, על מנת להתאים את המסלול ואת החברה לשאר הנכסים של הלקוח ובהתאם למטרות מוגדרות מראש.

האם אפשר לנהל את הכספים בהתאם לתקנה 190 בניהול אישי?

מי שועמד בקריטריונים של תקנה 190 יכול לנהל את כספיו תחת IRA ולנהל את הכספים במסגרת תיק מנוהל או תיק עצמאי מנוהל.
זהו מהלך שדורש הבנה מלאה של העמית בעולם ההשקעות.

האם ניתן למשוך סכום חלקי מהקופה?

ניתן. הכספים נזילים כל עוד עומדים בקריטריונים הנדרשים.

אילו כספים ניתן להעביר לקופה?

כספים שהינם נזילים. וניתן לנייד כספים גם מקופה אחרת.

האם שני בני זוג יכולים לפתוח קופה באופן נפרד?

כן. באם עומדים בדרישות התקנה בנפרד.

האם בנוסף להטבות המס שבתקנה ניתן לקזז או לשלב הטבות נוספות?

ניתן לנצל רק את הטבות התקנה.

האם כדאי להעביר חסכונות לקופה ולנצל את הטבות המס בכל סכום?

ההחלטה צריכה להיבחן תחת כמה תנאים עם איש מקצוע. באופן כללי ניתן לומר שלאור האפשרות שיידרש להשאיר סכום לא מבוטל בקופה, פחות מומלץ להעביר סכומים קטנים שהרי אז יש בעצם " קנס משיכה מיידית" מאוד משמעותי יחסית לגודל ההשקעה.

האם ניתן לציין מוטבים בקופה?

בהחלט. והם רשאים לדרוש את הכסף רק עם תעודת פטירה ותז בלבד.

האם ניתן לשנות מסלול בקופה?

נכון ניתן לשנות מסלול ללא אירוע מס או עמלות פעולות בנקאיות.

כיוון שאין אירוע מס בשינויים ואף בפעולות ההשקעה השוטפות בתוך הקופה, ניתן לצבור תשואה משמעותית יותר גבוהה בניצול אפקט ריבית דריבית כשלמעשה, התשואה מצטברת על כל הסכום ללא אירועי מס בדרך.

האם ניתן בעת הצורך לקבל הלוואה מהקופה ללא משיכה?

נכון. במרבית החברות ניתן ללוות בתנאים אטרקטיביים, ולקבל כספים בשווי יחסית גבוה לגודל ההשקעה בקופה ולעיתים ניתן לפרוס את ההלוואה ל-7 שנים וכך מתאפשר לשמור על ההשקעה.

האם לאדם שנולד עד שנת 1948 ועומד בתנאי תקנה 125 ד עדיין כדאי לחסוך בקופת גמל בתקנה 190?

לא בטוח…מלבד העובדה שבשני הכלים ההשקעה חשופה לשוק ההון, ישנם גם אלמנטים שונים בבחירת המוצר עבור כל לקוח, גם בהתאם לתכנון הפיננסי וגם בהתאם לתכנון הפרישה.

מהי תקנה 125 ד?

מדובר על החזר מס שמתקבל במכירה רעיונית של ההשקעה בסוף שנה בהתאם לרווחים הצבורים בפוליסה הפיננסית, עבור משקיעים שנולדו עד שנת 1948.

האם הכסף בטוח בחברת הניהול למרות שהוא לא בחשבון הבנק?

מאז רפורמת בכר בשנת 2005 מרבית החסכונות המהותיים שלנו נמצאים באפיקים פנסיוניים מחוץ לחשבון הבנק שלנו בחסות משרד האוצר. לכן, דין ההשקעה בקופת גמל הוא כדין כספי הפנסיה שלנו.

מה ההבדל בין קופות גמל וותיקות לקופות שניתן להפעיל בהן את תקנה 190 אשר קיימת מאז 2012?

בשנים מסויימות ניתן היה לפדות את הכספים בקופות הוותיקות במשיכה חד פעמית ללא מס, ובתנאים אחרים לאחר 15 שנות חיסכון. ויש קופות שניתן למשוך את הכספים מהן רק בגיל פרישה. קיימות אפשרויות נוספות בהתאם לתאריך בו נפתחה הקופה ומעמד החוסך אם היה שכיר או עצמאי. בתקנה 190 רק לאחר גיל 60 והוכחת קבלת שלוש קצבאות ניתן לבחור את דרך המשיכה של הכסף.

לסיכום

לסיכום הדרך הנכונה לקבל החלטות חשובות ולנצל את מלוא אפשרויות החיסכון תהיה יעילה מול ניתוח מקיף והוליסטי של תיק הנכסים בעזרת מתכנן פיננסי ופרישה מנוסה.

מאמר זה מובא לידיעה כללית, ואינו נועד לספק מידע ממצה בתחום הפנסיה, ההשקעות ו / או המיסים. אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לייעוץ פנסיוני בידי בעל רישיון של יועץ / משווק פנסיוני מקצועי על פי הדין, ובהתאם לנתונים ולצרכיו האישיים של כל אדם.

גיא דובז'ינסקי -מנכ"ל ובעלים
גיא דובז'ינסקי -מנכ"ל ובעלים

בעל תוארBA  בכלכלה מטעם המכללה למנהל ותואר שני (MBA) במנהל עסקים מטעם הקריה האקדמית אונו. ניסיון של שני עשורים בניהול כספים ותכנון פיננסי, פועל מתוך התאמת הכלי הפיננסי ללקוח.

שנקבע שיחה ונאפיין את התיק הפיננסי שלך?
אם צברתם נכסים פיננסים מעל 2 מיליון שח ותרצו לקבל שירות מותאם אישית בכל סגי החיסכון וההשקעה במשרד אקסלוסיבי, ניתן להשאיר פרטים לשיחה ללא עלות ולקבל מענה תוך 24 שעות