היוון קצבה מוכרת / 190 / ניצול הטבות מס

היוון קצבה מוכרת / 190 / ניצול הטבות מס

מאמרים נוספים

משקיע כשיר

משקיע כשיר

ריבוי בהצעות השקעה ייחודיים עבור לקוחות כשירים בלבד ובמקביל הגידול במספר הלקוחות הכשירים בשנים האחרונות, מוביל לצורך ב "עשיית סדר" בנושא השקעות עבור לקוחות הנחשבים

קרא עוד »
הלוואה מקופת גמל ומינוף הכסף

הלוואה מקופת גמל ומינוף הכסף

התחרות בשוק ההלוואות והריבית הנמוכה בעשור האחרון הגבירו את הצורך להגדיל את ההון העצמי ולמנף אותו לצורך השקעות נוספות הן פיננסיות והן ריאליות והביאו את

קרא עוד »
השקעה בקרנות נדלן

השקעה בקרנות נדלן בחו"ל ובארץ

המשיכה של משקיעים לעולם הנדלן נובעת מהרצון לקבל תשואה שוטפת או להחזיק בנכס שמשביח את ערכו באה לידי ביטוי גם בעולם ההשקעות הפיננסי באמצעות מוצרי

קרא עוד »
מבזקון פיננסי למרץ

מבזקון חודש מרץ 2022

צהרים טובים לפני שנתיים בחודש פברואר השוק האמריקאי נפל בחודש אחד בערך בשלושים אחוז והחל לעלות בחזרה לאחר חודש בלבד, בתחילת ינואר 22 השוק האמריקאי

קרא עוד »
אגרות חוב

אגרות חוב והשקעה בהן

רוב החסכונות של הציבור מושקע באפיקים סולידיים בכדי להפחית את התנודות במוצרי ההשקעות ולגוון את הסיכון. למעשה, מרבית המשקיעים הם "שונאי סיכון" ולכן מרבית הכספים נמצאים

קרא עוד »

מהי קצבה מוכרת?
הקצבאות / פנסיות שגמלאי מקבל והן פטורות ממס.

האם כל הקצבאות נחשבות כקצבאות מוכרות?
נכון. מלבד קצבאות שמתקבלות מקרן פנסיה וותיקה.

למה דווקא מקרנות וותיקות?
מדובר על קרנות שצוברות זכויות, להבדיל מהקרנות החדשות שצוברות הפקדות.

מה הרעיון מאחורי הקצבה המוכרת?
פשוט והגיוני. הטבה ניתן לקבל פעם אחת ובמקרה זה אם מס הכנסה התחשבן איתנו
פעם אחת שקיבלנו סכומי כסף, הוא לא יתחשבן איתנו פעם שנייה כשנרצה למשוך את
הכסף. לכן בעצם "מכירים "בכספים שלנו שעברו כבר התחשבנו מס פעם אחת.

למה להוון כספי קצבה מוכרת?
למעשה בשנת 2012 המדינה הגדילה לעשות בכדי שנחסוך יותר כספים לפנסיה ולא נבזבז את החסכונות שלנו ועודדה להפקיד כספים שמוסו בעבר לקופות גמל, להשקיע את הכספים ומעל גיל 60 לפטור את מי שיירצה לקבל קצבה מהכספים הצוברים ממס ומי שירצה למשוך את הכספים במשיכה חד פעמית לאחר גיל 60 ישלם מס מופחת .

מה המס במשיכה חד פעמית של הכספים שנצברו בקופה?
15 אחוז על הרווחים ללא קשר לעליית מדד המחירים לצרכן וזאת להבדיל מהמיסוי הרגיל -25 אחוז על הרווחים מעל עליית המדד כלומר, מס בגין הרווחים הריאלים.

במה ההשקעה בקופת גמל פנסיה עדיפה על פני מקורות השקעה נזילים אחרים?
בקופת גמל מס רווח נדחה ולכן, נצבר יותר כסף ,יש חיסכון בעמלות בנקאיות כגון עמלת פעולות ,דמי שמירה ועמלת הוראת קבע. כמו כן, דמי הניהול זולים,ניתן לנייד את הקופה בין חברות שונות ללא אירוע מס, ניתן להשקיע בצורות מאוד מגוונות, לשנות מסלולים ללא תשלום מס רווח הון וכמובן, להשוות תשואות של חברות שונות שמופיעות באופן גלוי באתרי השוואות של משרד האוצר. וכמובן ניתן גם ללוות מהחברות המנהלות בתנאים תחרותיים ולהישאר עם ההשקעה.

ממתי קיימת קצבה מוכרת?
משנת 2000 מס הכנסה הכיר בהטבות מס בכספים שיועדו לפנסיה ובשנת 2012 הורחבו ההגדרו וההטבות בתקנה 190 לנושא קצבה מוכרת.

אילו כספים נחשבים כקצבה מוכרת להפקדה בקופה?
הפקדת מעסיק לפנסיה של העובד מעל 1978 ש"ח שחוייבה במס.
הפקדה מצד העובד לפנסיה מעל 739 ש"ח שחוייבה במס ונזקפה לעובד.
הפקדת מעסיק מעבר לתקרת ההפקדה לפיצויים שהיא 2908 ש"ח שחוייבה במס.
כספי פיצויים שעברו התחשבנות מס והופקדו לקופת גמל.
כספי ירושה שנשארו בקופת גמל.
כספים שהופקדו לקופת גמל להשקעה ויימשכו כקצבה הוכרו בשנת 2017 כקצבה פטורה ומוכרת.

האם רק הפקדות מעל התקרה עבור שכיר מוכרות לקצבה מוכרת?
הפקדות מעל התקרה שחוייבו במס בהפקדה ונזקפו כלומר מעל 16 אחוז מהסכום 8700 ש"ח עבור עצמאי.

מאיזה גיל ניתן לקבל את הקצבה?
החל מגיל 60 ובקבלת שלושה תשלומי קצבאות לפחות בשווי הקצבה המזערית 4498 ש"ח נכון לשנת 2021.

למי פונים כדי לממש את התקנה?
פונים לחברה המנהלת את קופת הגמל.

מה הדין לגבי קצבת נכות?
אדם שמקבל קצבת נכות קבועה מעל 75 אחוז יכול להפעיל את תקנה 190 מעל גיל 60 וקצבת הנכות תוכר לו כפנסיה.

האם קצבת ביטוח לאומי מוכרת כפנסיה לצורך מימוש תקנה 190?
לא מוכרת .

איך ניתן לוודא אילו הפקדות עברו התחשבנות מס והיו מעל התקרה?
כדאי להיעזר ולשמור טפסי 106 מהמעסיקים החל משנת 2012 ולראות שההפקדות המוכרות לקצבה תואמות את ההפקדות לקצבה בדוחות ההפקדה של החברות המנהלות את הפנסיה.

מה השתנה לאחר שנת 2012 לאור העובדה שהפקדות הוכרו כבר בשנת 2000 לצורך קצבה מוכרת?
ההטבות הנוגשו ליותר אנשים ולא רק לבעלי הכנסות גבוהות בכך שלמעשה כל ההפקדות שחוייבו במס הוכרו לפטור כמשיכה קצבתית או להשקעה וחיסכון ומשיכת הכספים באופן חד פעמי בהטבת מס נומינאלית לתשלום מס מופחת במקום 25 אחוז ל 15 אחוז.

מה יהיה הדין של כספים שהופקדו מהבנק לקופת גמל?
יהפכו לקצבה מוכרת ואם עומדים בקריטריון הגיל והפנסיה המזערית ויימשכו הכספים כקצבה מוכרת פטורה או במשיכה חד פעמית בתשלום מס מופחת.

האם כל הפקדה לקופת גמל להשקעה תוכר כקצבה מוכרת על פי התיקון?
רק הפקדה מעל הרובד הראשוני בגובה 34452 ש"ח תוכר כקצבה מוכרת. הסכום הראשון
נחשב כקצבה מזכה ולכן, אם נרצה למשוך את הסכום הנ"ל אז האירוע, ברוב המקרים ייחשב כמשיכה שלא כדין וימוסה ב 35 אחוז.

מי קובע את תנאי המשיכה של הסכום הראשוני ?
פקיד השומה בתנאים מסויימים ייאפשר גם את המשיכה של הרובד הראשוני בקופה במשיכה חד פעמית.
ואם הסכום לא יתאפשר למשיכה חד פעמית מה ניתן לעשות?
להשאיר בקופה להורשה או להשאיר לקצבה ולמשוך כקצבה מזכה לאחר גיל 67 לגברים בהתאמה לאחוז המס השולי ואצל נשים מגיל 62.

באילו עוד מוצרים ניתן להוון קצבה מוכרת?
גם בביטוח מנהלים או בקרן פנסיה אבל תיתכן עלות גבוהה יחסית. בנוסף לזאת בביטוח מנהלים או במסלולי השקעה אחרים וכמובן לא תתאפשר משיכה חד פעמית. לכן, לרוב הקצבה המוכרת תהיה מקופת גמל.

אם הפקדתי לכמה קופות בכמה חברות באותה שנה- האם אצטרך "לרתק" את הסכום הראשוני?
נכון. 34452 ש"ח לכל קופה שנפתחה באותה שנה וגם לשנה שלאחר מכן.

האם זה עולה יותר עם אתלווה למתכנן פיננסי ופנסיוני שיסייע לי בתהליך פתיחת הקופה ולאחר פתיחת הקופה?
העלות הינה זהה אך היתרון הגדול הוא שירות אישי תחת תכנון פיננסי ופנסיוני כוללני וכמובן שהליווי יהיה מתמשך עם זמינות והתייחסות גם לשאר המוצרים והצרכים של הלקוח ובהתייחס גם לביצועי חברות נוספות.

גיא דובז'ינסקי -מנכ"ל ובעלים
גיא דובז'ינסקי -מנכ"ל ובעלים

בעל תוארBA  בכלכלה מטעם המכללה למנהל ותואר שני (MBA) במנהל עסקים מטעם הקריה האקדמית אונו. ניסיון של שני עשורים בניהול כספים ותכנון פיננסי, פועל מתוך התאמת הכלי הפיננסי ללקוח.

שנקבע שיחה ונאפיין את התיק הפיננסי שלך?
נוודא שהעמלות שלך הוגנות, נבדוק הטבות מס ותקבל כלים לבניית עתיד פיננסי חזק יותר